مطب یک: رشت، گلسار

بلوار سمیه، جنب بیمارستان گلسار، خیابان ۱۴۲، ساختمان اکباتان، طبقه ۲، واحد ۹

۳۲۱۲۳۸۹۶–۰۱۳

مطب دو: رشت، سبزه میدان

جنب بانک دی، ساختمان ارم، طبقه ۲ دندانپزشکی سیب

۰۱۳-۳۳۲۴۰۴۳۸

فهرست